Didier Le Mar 

  Didier Le Mar © je významný európsky umelec, výtvarník, sochár, fotograf, dizajnér a autor viacerých kníh zamerané na jeho duchovno umelecké vnímanie sveta. V knihách ako Svetlo moderného umenia a S umením k osvieteniu sa zameriava autor na dejovú a opisnú líniu ktorá poukazuje na nesmiernu energiu výtvarného umenia a na samotnú výtvarnú tvorbu umelca Didier Le Mar ©. V kníhach ako 100 najlepších fotografií od Didier Le Mar © je prierez fotografistickej tvorby za posledných 10 rokov v ktorej sa Didier Le Mar © snaží poukázať na krásy časových kreácií a krásnych momentov ktoré mohol zachytiť objektívom fotoaparátu. 

   

  Ďalším zaujímavým projektom je Comik book Artistically IMAGINARIUM v ktorom si zahral samotný autor hlavnú úlohu.  Dejová línia sa nesie duchovno-spirituálnej imaginácie plnej fantázie, kde hlavný hrdina Sebastián vďaka umeniu zažíva a opisuje rôzne dimenzie plné stretnutí s anjelmi, ale taktiež s dramatickými stretmi s démonmi, s ktorými zvádza neustály a neľútostný boj. Dejová línia sa nesie v komorno mysterióznej atmosfére s množstvom sarkastických a humorných hlášok . Didier Le Mar © aktívne pracuje na nových knižný publikáciach zameraných na jeho tvorbu. 

   

  Tvorba od Didier Le Mar © sú exkluzívne, osobité a originálne umelecké predmety ako obrazy, sochy, fotografie a digital art, ktoré nadväzujú na tradíciu ateliérov či cechov umeleckého remesla. Didier Le Mar © je umelec, ktorý kladie pri tvorbe dôraz na vyváženosť myšlienky a používa ušľachtilé prírodné materiály a mimoriadne kvalitné pigmenty s absenciou lacných nekvalitných látok. Tieto umelecké premety sú natoľko unikátne, že ich väčšinou nenájdete v bežných galériách, ale iba online pri objednávke u Didier Le Mar © . Diela nie sú určené pre masového spotrebiteľa, ale pre zákazníkov so špecifickým a vycibreným vkusom.

   

  Didier Le Mar © (civilným menom Bc. Art. S. Weiser) sa zaoberá technikou olejomaľby, akvarelu, grafiky, kombinovanými technikami fotografovania, sôch, skulptúr či fresiek, rozvíja analyticko-mystickú podobu absolútna, ktorá je štruktúrovaná presnou kompozíciou, vyváženou farebnosťou a protikladným vyjadrením dynamického estetizmu a statickej vágnosti zakorenej v hlbokom podvedomí autora milujúceho dynamiku ťahov štetca. Didier Le Mar © sa zaoberá tiež moderným ponímaním a spracovaním hliny a vzácnych drevín, ako je napr. oudh, spracovaných tradičným spôsobom starých majstrov, no pritom s dôrazom na moderné detaily. Didier Le Mar © používa pri maľovaní rôzne umelecké žánre, ktoré siahajú od komornej maľby až po modernú absrakciu. Toto využitie jeho všestranných možností Vám dáva priestor na pochopenie jeho zložitého duchovného pohľadu na svet, pričom cítiť pedantnosť a nonšalantnosť pri tvorbe umeleckých diel. Didier Le Mar © sa všestranne rozvíja a usiluje o umelecké dielo kontemplatívne, prestúpené aurou jeho umeleckého života.

   

  Okrem časových kreácií znásobených neohraničenosťou priestoru, ponúkajú jeho diela realitu načrtnutú presným vnímaním vonkajšieho a taktiež vnútorného putovania života a životných situácií, deštruktívnych schopností, pričom človek v úlohe maliara a fotografa sa stáva pozorovateľom, ktorý prináša absolútne vernú a oslnivo priezračnú impresiu mystického okamihu vyplývajúceho zo zmyslového vnímania jemne diferencovanej, sústredene načrtnutej elegancie.

   

  Umenie je duchovná cesta, ktorá vyrovnáva nerovnováhu materiálneho sveta.

  Autor: Didier Le Mar ©

  Didier LeMar sa vyjadruje ďalším umeleckým jazykom, ktorým je fotografia.
  Fotografiou otvára priestor pre okamihy sekundárneho pojmu. Jedná sa o pocit hlbokej útechy z pochopenia, že v mori času má priestor zachytiť jednu vlnu, jednu ostrú či hoci i rozmazanú hĺbku alebo plytčinu časopriestoru. Fotografia mu ponúka priestor na nestranné pozorovanie, túlanie sa, zachytávanie duše života, ktorá dáva zmysel len jemu ako jednotlivcovi a jeho oko tak môže vstupovať do reality iných živých momentov a on si prostredníctvom fotoaparátu dovolí zvečniť ich prítomnosť. Dostáva šancu duchovne sa obohatiť v rámci pojmu, ktorý sa volá čas. Všetkého je tak veľa a pritom tak málo. Realita vnímania je ohraničená časom a skúsenosťami jednotlivca, ktoré sú istým mementom. Sú len okamihom, ktorý sa nedá vysloviť, dá sa len zachytiť objektívom, zdôrazniť.

   

  Vyjadrenie autora Didier Le Mar © :

  „Práve preto je pre mňa fotografia taká dôležitá a mojej osobe taká blízka. Pomocou nej zachytávam svoju púť naprieč časom. Mnoho krát som spadol a vstal, mnoho krát som plakal a mnoho krát som sa smial a aj to je ten môj kolobeh naprieč časom. Je to púť za svetlom.“

   
  Myšlienka má priestor v budúcnosti, tam je slobodná, hravá a iskrivá. V prítomnosti sa rodí, formuje, mení a minulosť je zasa jej potravou, ktorá sa stráca, ale fotografia, obraz ako aj maľba ostane vždy jasnou a ostrou pripomienkou času minulého. Nič nebude tak ako je a to čo bolo prebýva už len vo fotografiách, umeleckých dielach a našej mysli.

  Maľba, olej na plátne, kombinované techniky.
  Výtvarné techniky a maľba sú pre mňa tým najosobnejším prejavom mojich vnútorných pocitov a môjho bytia.
  Do každej čiarky, každého ťahu štetca odovzdávam kúsok seba a svojej duše. Svoje dogmy, svoje šťastie, ideály, sny, svoju radosť, ako aj strach, či dokonca otázky alebo odpovede. Preto sú moje obrazy zosobnením mňa samotného.

  Autor : Didier Le Mar ©

   

  Didier Le Mar © Vám ponúka ručne opracované, hlinené, nepálené sochy, ktoré sa vyznačujú úžasnou vlastnosťou absorbovať a vstrebávať vôňu kadidla, vzácneho oudhu, santalu. Vôňa sa po čase nádherne rozvoniava aj bez aplikovania kadidla vďaka vzácnej hline, ktorá je dovážaná z Maďarska, Spojených Arabských Emirátov a dokonca z ďalekej Afriky. Didier Le Mar © odovzdáva do svojich diel veľký kus remeselnej identity z nezameniteľným rukopisom Didier Le Mar © .

   

   

  Linky:

  Úvod

  Kontakt

   

   

  Spoločnosť

  BEAUTIFUL ART s.r.o
  Južná trieda 4.B
  040 01 Košice
   
  IČO: 46969276   DIČ: 2023681275
  Banka: Tatrabanka a.s.
  Účet: SK3711000000002946062789
   
   

  Kontakt

  BEAUTIFUL ART s.r.o
  Južná trieda 4.B
  040 01 Košice
   
  Tel.: 0944033123, 0904333202
  E-mail:
   
   

  VÁŽENÍ PARTNERI:

   

  Copyright © BEAUTIFUL ART s.r.o 2019.. Všetky práva na texty a foto materiál uvedené na tejto stránke sú výhradným duševným a autorským vlastníctvom spoločnosti BEAUTIFUL ART s.r.o a Didier Le Mar